Cửa Thép Vân Gỗ Alux Hà Nội

Giá Cửa Thép Vân Gỗ Mới Nhất
cua-thep-van-go-1-canh
cua-thep-van-go-2-canh
cua-thep-van-go-4-canh

Quy Trình Sản Xuất 
 
Cửa Thép Vân Gỗ

Play Video

Bảng Báo Giá Cửa Thép Vân Gỗ Alux Hà Nội

BẢNG GIÁ CỬA THÉP VÂN GỖ MỚI NHẤT

ĐƠN GIÁ (vnđ)

Giá Cửa Thép Vân Gỗ 1 Cánh

Thông số KT:

– Rộng: 800 ~ 1100mm

– Cao: 1900 ~ 2610mm (không kể ô thoáng)

– Cánh dày 50mm, thép dày 0,8mm

– Khung dày 60mm, thép dày 1,2mm.

Đã bao gồm: Bản lề cánh cửa

2,170,000 – 2,600,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Thép Vân Gỗ 2 Cánh Cân

Thông số KT:

– Rộng: 1200 ~ 2100mm

– Cao: 1900 ~ 2610mm (không kể ô thoáng)

– Cánh dày 50mm, thép dày 0,8mm

– Khung dày 60mm, thép dày 1,2mm.

Đã bao gồm: Bản lề cánh cửa, chốt âm cố định 1 cánh

2,550,000 – 2,850,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Thép Vân Gỗ 2 Cánh Lệch

Thông số KT:

– Rộng: 1200 ~ 1500mm

– Cao: 1900 ~ 2610mm (không kể ô thoáng)

– Cánh dày 50mm, thép dày 0,8mm

– Khung dày 60mm, thép dày 1,2mm.

Đã bao gồm: Bản lề cánh cửa, chốt âm cố định 1 cánh

2,550,000 – 2,850,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau) 

Giá Cửa Thép Vân Gỗ 4 cánh Cân

Thông số KT:

– Rộng: 2260 ~ 4000mm

– Cao: 1900 ~ 2610mm (không kể ô thoáng)

– Cánh dày 50mm, thép dày 0,8mm

– Khung dày 60mm, thép dày 1,2mm.    

Đã bao gồm: Bản lề, chốt âm cánh cố định

2,550,000 – 2,850,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Thép Vân Gỗ 4 Cánh Lệch

Thông số KT:

– Rộng: 2260 ~ 3500mm

– Cao: 1900 ~ 2610mm (không kể ô thoáng)

– Cánh dày 50mm, thép dày 0,8mm

– Khung dày 60mm, thép dày 1,2mm.    

Đã bao gồm: Bản lề, chốt âm cánh cố định

2,550,000 – 2,850,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Thép Vân Gỗ 2 Cánh Kính Cường Lực, Kết Hợp Vách Kính

Thông số KT:

– Rộng: 1800 ~ 2900mm

– Cao: 1900 ~ 2800mm (không kể ô thoáng)

– Cánh dày 50mm, thép dày 0,8mm

– Khung dày 60mm, thép dày 1,2mm.

– Kính cường lực 10mm, vách kính AT6,38

2,600,000 – 2,750,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Sổ Thép Vân Gỗ 1 Cánh

KT: – Rộng: 500 ~ 900mm
– Cao: 1000 ~ 1500mm
– Cánh dày 40mm
– Đã bao gồm: Bản lề, chấn song 1 đố

3,600,000 – 4,550,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Sổ Thép Vân Gỗ 2 Cánh

KT: – Rộng: 1000 ~ 1600mm
– Cao: 1000 ~ 1600mm
– Cánh dày 40mm
– Đã bao gồm: Bản lề, chốt âm cánh cố định, chắn song 2 đố

3,330,000 – 4,550,000/m2 ( Tùy độ dày khung cửa) 

Giá Cửa Sổ Thép Vân Gỗ 3 Cánh

KT: – Rộng: 1500 ~ 2400mm
– Cao: 1000 ~ 1600mm
– Cánh dày 40mm
– Đã bao gồm: Bản lề, chốt âm cánh cố định, chắn song 2 đố

3,450,000 – 4,700,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)

Giá Cửa Sổ Thép Vân Gỗ 4 Cánh

KT: – Rộng: 1500 ~ 2400mm
– Cao: 1000 ~ 1600mm
– Cánh dày 40mm
– Đã bao gồm: Bản lề, chốt âm cánh cố định, chắn song 2 đố

3,450,000 – 4,700,000/m2 ( Tùy mẫu mã cửa khác nhau)